Tedx The TEDxSA2014 stage

The TEDxSA 2014 stage. Photo by Jackie Calvert.

The TEDxSA 2014 stage. Photo by Jackie Calvert.

The TEDxSA 2014 stage. Photo by Jackie Calvert.