SOLI NEW Pub. Shot 5

The SOLI Chamber Ensemble. Courtesy photo.

The SOLI Chamber Ensemble. Courtesy photo.

The SOLI Chamber Ensemble. Courtesy photo.