ScottBall_UTSA_Eighmy_Centro-Downtown_Plan_8-8-2018-12

The University of Texas at San Antonio Downtown Campus.

The University of Texas at San Antonio Downtown Campus. Credit: Scott Ball / San Antonio Report

The University of Texas at San Antonio Downtown Campus.