576px-Pearl_River_Tower_(Guangzhou,_China)_wikimedia

Pearl River Tower in Guangzhou, China. Photo by IndexxRus via Wikimedia Commons.

Pearl River Tower in Guangzhou, China. Photo via Wikimedia Commons user IndexxRus.

By IndexxRus (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pearl_River_Tower_(Guangzhou,_China)_indexxrus.JPG