ScottBall_UMC_LGBTQIA_Transgender-Day-of-Remembrance_11-20-2018-3

Ashley Smith.

Ashley Smith. Credit: Scott Ball / San Antonio Report

Ashley Smith.