ScottBall_SAISD_State_of_District_Radle_Patti_Pedro_Martinez_School_downtown_education_ed_witte_2-22-2017-2

SAISD Board President Patti Radle.

SAISD Board President Patti Radle. Credit: Scott Ball / San Antonio Report

SAISD Board President Patti Radle.