12304260_10208574739874749_2093308915277824989_o

Dennis Olsen playing guitar at his Tuscany farmhouse in the 1970’s. Photo courtesy Erik Olsen.

Dennis Olsen playing guitar at his Tuscany farmhouse in the 1970’s. Photo courtesy Erik Olsen.