NYE8_ScottBall

Akesa Peterson smiles at Celebrate San Antonio. Photo by Scott Ball.