NYE16_ScottBall

A woman walks through a mirror maze at Celebrate San Antonio. Photo by Scott Ball.