Dr. Larry Miller, Ann Stevens, and Ken Trevett

Dr. Larry Miller, BioMed SA President Ann Stevens, and BioMed SA Chair Ken Trevett at the 2012 Palmaz Award dinner on September 20, 2012.