oktoberfest fredericksburg 2013_courtesy

Fredericksburg Oktoberfest 2013. Courtesy photo from www.oktoberfestinfbg.com.

Fredericksburg’s 2013 Oktoberfest. Courtesy photo from www.oktoberfestinfbg.com.

Fredericksburg Oktoberfest 2013. Courtesy photo from www.oktoberfestinfbg.com. http://www.oktoberfestinfbg.com/Photo-Gallery.html