ScottBall_FrostSAISDBondTour-8

SAISD Superintendent Sylvester Perez listens to a speaker. Photo by Scott Ball.

Outgoing SAISD Superintendent Sylvester Perez takes a tour with students of the Frost Bank bong trading floor. Photo by Scott Ball.

SAISD Superintendent Sylvester Perez listens to a speaker. Photo by Scott Ball.