ScottBall_frost-tower-tour-randy-smith-weston-rivard-westonurban-real-estate-downtown-houston-architecture-10-31-2019-15

Weston Urban CEO Randy Smith Credit: Scott Ball / San Antonio Report