alta

The bungalow at 221 Alta Ave. Photo courtesy of AIA San Antonio.

AIA Home Tour