Prescott Dam -1

The "green" home at 6710 Prescott Dam. Photo by Katherine Nickas.

The green home at 6710 Prescott Dam. Photo by Katherine Nickas.

The “green” home at 6710 Prescott Dam. Photo by Katherine Nickas.