ScottBall_YOSAOKComputerTobinMusicOrchestra-17

Octahedron performs Let Down. Photo by Scott Ball.

Octahedron performs Radiohead’s “Let Down” with YOSA at the Tobin Center in June 2015. Photo by Scott Ball.

Octahedron performs Let Down. YOSA OK Computer June 27th 2015. Photo by Scott Ball.