children_shelter_mizzou

The Mizzou group works together to serve The Children’s Shelter of San Antonio. Photo Courtesy of the Mizzou program.