DSC_0202

Photographer Chris Olsen takes a tintype photo of Richard Farr next to a vintage telescope.

Photographer Chris Olsen takes a tintype photo of Richard Farr next to a vintage telescope. Credit: Iris Dimmick / San Antonio Report

Photographer Chris Olsen takes a tintype photo of Richard Farr next to a vintage telescope.