BioMed SA Breakfast WSCS (2)

BioMed SA president Ann Stevens.