BonnieArbittier_san_antonio_plastic_bricks_lego_bexars_eye_olmos_park_build_retail_7-16-2019-2

Lego sets line the walls of San Antonio Plastic Bricks. Credit: Bonnie Arbittier / San Antonio Report

LEGO sets line the walls of San Antonio Plastic Bricks.Bexar’s Eye: San Antonio Plastic Bricks by Bonnie Arbittier, photos taken on July 16, 2019.