ScottBall_EnchiladasCappyWaltersDunnLaFondaSeptember2015-7

A variety of enchiladas served by La Fonda. Photo by Scott Ball.

La Fonda on Main serves a variety of enchiladas. Credit: Scott Ball / San Antonio Report

A variety of enchiladas served by La Fonda. Photo by Scott Ball.