609 E Carson San Antonio TX-print-005-2-Foyer-2700×1800-300dpi

The entryway to 609 E. Carson St.

The entryway to 609 E. Carson St. Credit: Courtesy / Scott Weitz

The entryway to 609 E. Carson St.